1. Bevidsthed om din egen interaktion med andre mennesker er det forste skridt til at forbedre dine sociale fardigheder.
  At lare at identificere, hvilke typer af situationer der gor dig utilpas, og derefter andre din adfard for at opna positive resultater er et afgorende skridt i forbedringen af dine sociale fardigheder.
  Du kan lare at blive opmarksom pa adfard hos andre mennesker, der far dig til at reagere negativt, og andre din egen adfard for at gore situationen til en positiv oplevelse.

 2. Du skal tage ansvar for din egen adfard og ikke vare bange for at undskylde fejl i din vurdering eller ufolsomme handlinger.
  Det kan vare meget nyttigt at bede andre om arlig feedback om den made, du interagerer med andre pa. Accepter den negative feedback sammen med den positive og foretag andringer i overensstemmelse hermed.
 3. Din nonverbale kommunikation er lige sa vigtig som de ting, du siger. Et positivt kropssprog er ekstremt vigtigt i dine interaktioner med andre mennesker.
  Hvis dine ord og dine handlinger ikke stemmer overens, vil du have svart ved at fa succes i sociale situationer.
 4. For at lare at forbedre dine sociale fardigheder skal du blive en god lytter. Du skal bekampe trangen til at reagere med det samme og virkelig lytte til, hvad den anden person forsoger at kommunikere.
  At komme med forslag eller kritik, for du er sikker pa den anden persons hensigt, kan kun fore til frustration for begge parter(Lær mere om e adultfrinendfinder com).

  https://www.youtube.com/watch?v=n-SVPsGMPi89
 5. Forbedring af dine sociale fardigheder er en proces og kan ikke opnas fra den ene dag til den anden. Det vil vare kontraproduktivt at forsoge at forbedre eller andre for mange ting pa én gang.
  Du vil blive modlos og overvaldet, hvis du forsoger at andre hele din personlighed pa én gang. Valg et eller to trak ad gangen og arbejd pa dem over en periode. Lar at drage fordel af dine personlige styrker og fa en positiv indvirkning pa andre.
 6. Maksimer dine positive personlighedstrak og brug dem i dit samspil med andre. God kommunikation og gode lytteevner er de vigtigste varktojer, du kan bruge til at forbedre dine sociale fardigheder.
  Du kan lare at forbedre dine sociale fardigheder ved at udvikle fremragende lyttefardigheder, lare at lose problemer og konflikter, forsta kropssprog og acceptere ansvar for din egen negative adfard.
  Beslutsomhed og selvbevidsthed vil gore dit onske om at forbedre dine sociale fardigheder til en realitet().
  ZZZZZZZZ
(https://www.cosmopolitan.com/dating-relationship-advice/).

admin