title:5 MADER AT FOLE SIG SUPEROPTIMISTISK: Tips til din sundhed, rigdom og karrieresucces
forfatter:Maryann Troiani
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2252.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
category:self_improvement_and_motivation
artikel:

Optimisme er den skjulte nogle til din personlige og forretningsmassige succes. Optimister besidder en klar vision om et spandende liv, arbejder selvsikkert pa mal for at na deres vision og tager selvansvar. I modsatning hertil har pessimister ingen klar vision om et fantastisk liv, og de elsker at brokke sig, bebrejde og brokke sig.

Hvordan kan du blive mere optimistisk?
Jeg vil afslore fem lidet kendte “hemmeligheder”, der kan hjalpe dig til straks at fole dig optimistisk, selvsikker og optimistisk.
Forskning: Hvorfor optimisme er godt for dig
Tonsvis af forskning viser, at optimister klarer sig langt bedre end pessimister i deres

SundhedVelstandKarrieremassig succes

Sundhed.
En voksende mangde medicinsk forskning inden for “psykoneuroimmunologi” knytter en forbindelse mellem hvordan en persons folelser pavirker hans eller hendes helbred. Nogle spandende resultater: Optimistiske mennesker er mindre tilbojelige til at blive syge end pessimistiske eller deprimerede mennesker. Dette omfatter sygdomme lige fra forkolelse til kraft. Optimistiske mennesker bliver ogsa hurtigere raske end pessimister.
Rigdom.
En fascinerende undersogelse har vist, at self-made millionarer bekymrer sig meget mindre end folk, der tjener lige sa mange penge, men som ikke har opnaet millionarstatus. Hvad er sammenhangen mellem at vare optimistisk og at gore sig selv til millionar? Optimister er meget mere tilbojelige end pessimister til at satte sig et mal om at opna millionarstatus(Lær mere om e adultfrinendfinder com reviews login).

https://www.youtube.com/watch?v=Ie8UPlwCAqQ&t=1s
De bliver ogsa ved med at vare sparsomme, investere klogt og arbejde hardt for at gore okonomiske dromme til virkelighed. I modsatning hertil er pessimister mindre tilbojelige til at satte sig mal for nettoformuen eller konsekvent at tage skridt til at blive millionarer.
Karrieremassig succes.
Mange virksomheder bruger vores firmas Abilities & Behavior Forecaster™-test for ansattelse, nar de udvalger ansogere. Til at begynde med lader en virksomhed hojt prasterende personer tage testen. Ogsa underprasterende personer kan tage testen. Derefter identificerer vi, hvordan de hojt prasterende scorer, sa virksomheden kan foretrakke at ansatte ansogere, der scorer som dens rentable og produktive medarbejdere. Interessant resultat: En af Forecaster™-testens 18 skalaer er Optimisme. Typisk scorer hojtydende typisk hojt pa skalaen Optimisme, mens lavtydende scorer moderat eller lavt pa Optimisme. Dette gentagne resultat bekrafter, at optimister opnar storre karrieremassig succes end pessimister.
Sa hvordan kan du oge din optimisme for at opna storre sundhed, rigdom og karrieresucces? Her er fem umiddelbart anvendelige teknikker. Hver af dem tager kun et minut at udfore, sa du kan komme hurtigt i gang og fa resultater i dag()(https://www.cosmopolitan.com/dating-relationship-advice/).

admin